Sådan startede Sport på tværs

Året er 1992, daværende inspektørpar Annelise og Poul Erik Rude snakkede om, mon der i en lille kommune som vores (Fjends), ville være interesse for en idrætsaktivitet beregnet på folk i alle aldre, og som normalt ikke bruger de faciliteter vi har.

De besluttede at indkalde alle interesserede til et kaffemøde i starten af januar måned 1993. – Der mødte 24 personer op, og de blev enige om at starte ovennævnte projekt. –

Med en brugerbetaling på 10,- pr. gang.

 

I en artikel fra et lokalt dagblad skriver Poul Erik Rude

”Gør noget for at holde din krop i sving! – Kom op af lænestolen! – Kom ud og snak med andre!

Dette var en opfordring til alle pensionister, førtidspensionister, efterlønnere, arbejdsledige og andre der har fri i dagtimerne

 

Her startede så SPORT PÅ TVÆRS

Første træningsdag blev så torsdag den 27. januar 1993, og efter en måned var deltagerantallet oppe på 42 fordelt således: 5 arbejdsløse, 5 unge mødre og 32 efterlønnere/pensionister.

Sæsonen 96/97 var deltagerantallet oppe på 98 brugere, hvor den yngste var 40 år og ældste 79 år.

Det var sådan det hele startede for 25 år siden

 

I 2002 overgik det fra hallens regi til det, det er i dag, der blev valgt en bestyrelse til at varetage Sport på tværs.

Den 1. bestyrelse:  Bent Vind – Else Pedersen – Lis Jørgensen – Henry Vestergaard og Erik Bisgaard.

 

En stor tak til Annelise og Poul Erik Rude samt til den første bestyrelse, for det store stykke arbejde det var at få det startet op!

 

I dag er vi ca. 265 medlemmer, og der møder mellem 175 – 194 op til gymnastik hver torsdag formiddag.